dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กล้องวงจรปิด Hikvision-POC article

 

 

กล้องวงจรปิดยอดขายอันดับหนึ่ง มาตรฐาน USA

 นาน 3 เดือน

 

 

 

ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 11,900 บาท ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 17,900 บาท

ชุดกล้องวงจรปิด 2 ตัว

 • ประหยัดไฟ ไม่ต้องเดินสายไฟ ใช้ไฟเลี้ยงจากเครื่องบันทึก DVR POC
 • ลดการย้อนแสง มองเห็นชัดแม้ในที่แสงน้อย
 • ความละเอียด กล้อง 2.0 ล้านพิกเซล
 • เครื่องประมวลผลและบันทึก DVR POC จำนวน 1 ตัว
 • กล้อง Hikvision bullet จำนวน 2 ตัว
 • HDD ฮาร์ดดิส์ 1 TB 1 ตัว
 • สายสัญญาณไม่เกิน 50 เมตร
 • เดินสายสัญญาณแบบตีกิ๊ฟ
 • เดินสายสัญญาณแบบร้อยท่อ เมตรละ 60 บาท

ชุดกล้องวงจรปิด 4 ตัว

 • ประหยัดไฟ ไม่ต้องเดินสายไฟ ใช้ไฟเลี้ยงจากเครื่องบันทึก DVR POC
 • ลดการย้อนแสง มองเห็นชัดแม้ในที่แสงน้อย
 • ความละเอียด กล้อง 2.0 ล้านพิกเซล
 • เครื่องประมวลผลและบันทึก DVR POC จำนวน 1 ตัว
 • กล้อง Hikvision bullet จำนวน 4 ตัว
 • HDD ฮาร์ดดิส์ 1 TB 1 ตัว
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร
 • เดินสายสัญญาณแบบตีกิ๊ฟ
 • เดินสายสัญญาณแบบร้อยท่อ เมตรละ 60 บาท
ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 34,900 บาท ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 64,900 บาท

ชุดกล้องวงจรปิด 8 ตัว

 • ประหยัดไฟ ไม่ต้องเดินสายไฟ ใช้ไฟเลี้ยงจากเครื่องบันทึก DVR POC
 • ลดการย้อนแสง มองเห็นชัดแม้ในที่แสงน้อย
 • ความละเอียด กล้อง 2.0 ล้านพิกเซล
 • เครื่องประมวลผลและบันทึก DVR POC จำนวน 1 ตัว
 • กล้อง Hikvision bullet จำนวน 8 ตัว
 • HDD ฮาร์ดดิส์ 1 TB 1 ตัว
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร
 • เดินสายสัญญาณแบบตีกิ๊ฟ
 • เดินสายสัญญาณแบบร้อยท่อ เมตรละ 60 บาท

ชุดกล้องวงจรปิด 16 ตัว

 • ประหยัดไฟ ไม่ต้องเดินสายไฟ ใช้ไฟเลี้ยงจากเครื่องบันทึก DVR POC
 • ลดการย้อนแสง มองเห็นชัดแม้ในที่แสงน้อย
 • ความละเอียด กล้อง 2.0 ล้านพิกเซล
 • เครื่องประมวลผลและบันทึก DVR POC จำนวน 1 ตัว
 • กล้อง Hikvision bullet จำนวน 16 ตัว
 • HDD ฮาร์ดดิส์ 1 TB 1 ตัว
 • สายสัญญาณไม่เกิน 400 เมตร
 • เดินสายสัญญาณแบบตีกิ๊ฟ
 • เดินสายสัญญาณแบบร้อยท่อ เมตรละ 60 บาท


 

 

 


 
กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ยอดขายอันดับหนึ่งมาตรฐาน USA article
กล้องวงจรปิด Hikvision IRF article
กล้องวงจรปิด Hikvision-IT3F article
กล้องวงจรปิด PSI OCS C2 article