บทความ

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ CCTV

กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและบันทึกภาพหรือวิดีโอจากสถานที่ต่างๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่นั้นๆ สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง และสถานที่ต่างๆ อื่นๆ

การใช้กล้องวงจรปิดมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบ้าน ใช้ในการดูแลผู้ป่วยหรือเด็ก เช็คสถานการณ์การทำงานในโรงงาน ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานีขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย

ปัจจุบันมีกล้องวงจรปิดหลายรูปแบบ เช่น กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ซึ่งสามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถส่งภาพหรือวิดีโอไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ และมีระบบ AI ที่ช่วยตรวจจับวัตถุหรือบุคคลในภาพได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงกล้องวงจรปิดแบบอื่นๆ เช่น กล้องวงจรปิดไร้สาย เป็นต้น

กล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยโดยการบันทึกภาพหรือวิดีโอของบริเวณที่ต้องการตรวจสอบหรือเฝ้าระวัง โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งในที่โดยตรงหรือบนอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า หรือบริเวณสาธารณะต่างๆ เช่น สนามกีฬา สถานีรถไฟ หรือถนน

การติดตั้งกล้องวงจรปิดสามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจหรือบริษัทสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ในองค์กร  เช่น การตรวจสอบการมาทำงานตรงเวลา การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และอื่นๆ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการบุคคลและการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่ต้องระมัดระวังในการใช้งาน ไม่ควรใช้กล้องวงจรปิดเพื่อเก็บข้อมูลและตรวจสอบการทำงานของพนักงานโดยที่พนักงานไม่รู้ตัว หรือไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจและความไม่เชื่อถือในบริษัทได้ ดังนั้นควรใช้กล้องวงจรปิดในการตรวจสอบการทำงานของพนักงานอย่างระมัดระวังและเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

กล้องวงจรปิดหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและบันทึกภาพหรือวิดีโอในพื้นที่ที่ต้องการ โดยมักนำมาใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขโมย การลักพาตัว การสังหาร หรือการก่อเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า
กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งในบริเวณที่ต้องการเฝ้าระวังหรือเฝ้าดูเพื่อเก็บภาพหรือวิดีโอไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือสืบสวนเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การกลั่นแกล้ง การขโมย การบ่อนทำลาย หรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณที่ต้องการ โดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดมักจะติดตั้งในบริเวณที่เป็นจุดซับซ้อนหรือไม่ค่อยสะดวกต่อการตรวจสอบเช่น ร้านค้า เครื่องจักร อาคารสูง หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ โดยเครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

กล้องวงจรปิด (CCTV) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนำไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคารหรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามีการนำกล้องวงจรปิดไปใช้ในวงแคบๆไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันอาจเป็นเพราะในยุคนั้นมีราคาค่อนข้างสูง คุณภาพของภาพในยุคแรกเป็นภาพขาวดำที่ไม่ชัดไม่ละเอียดเรียกได้ว่ามีคุณภาพที่แย่ต่อมาก็มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันทำให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายและสามารถควบคุมการทำงานในระยะไกลได้ภาพที่ได้มีสีสันและมีความละเอียดชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต
กล้องวงจรปิด (CCTV) คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึกภาพ และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ
กล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึกภาพ และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่าจอภาพ (Monitor)และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

ทำความรูจักกับระบบ HD-TVI , HD CVI , AHD , IP Camera

HD-TVI ถือกำเนิดจากสัญชาติอเมริกันหุบเขาซิลิกอนวัลเล่ย์ นาม Techpoint ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มากจาก TechWell ที่เป็นผู้ผลิตชิพเซตเจ้าใหญ่ของโลกที่ผลิต Chip DVR ป้อนให้ตลาดโลก ด้วยความที่มากด้วยประสบการณ์ Techpoint ก็ได้รับอานิสงค์นี้มาด้วย เมื่อความคมชัด 960H ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้า และ IP Cameras ภาพก็กระตุกไม่ RealTime ด้วยข้อจำกัดของ Network ดังนั้นระบบ Analog ที่เดินด้วยสาย Coax  ที่ความคมชัดสูงจึงถือกำเนิดขึ้นโดย Techpoint ชื่อว่า HD-TVI (High Definition Transport Video Interface)  โดยจะมี chipset ที่รองรับ FullHD video 720P/1080P กล้องวงจรปิด ระบบ TVI คือเทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิดที่ให้ความละเอียดของภาพ HD เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่ของการส่งสัญญาณสายเคเบิล Analog และ RG6 แบบทั่วๆไป ให้ความคมชัดของภาพมากกว่าระบบเก่า ทั้งภาพและสีของภาพคมชัดเทียบเท่ากับระบบ IP เป็นการเพิ่ม Chip ส่งสัญญาณแบบ  HD เข้าไปในตัวกล้อง และเพิ่ม chip ที่รองรับระบบ TVI ใส่ไว้ใน DVR ให้ความคมชัดของภาพตั้งแต่ 720 - 1080P HD

HD-TVI (high definition transport video interface)  เป็นเทคโนโลยีของระบบกล้องวงจรปิด CCTV Analog ที่สามารถส่งภาพความละเอียดสูงผ่านสาย Coaxial ถูกพัฒนาโดย TechPoint (2012)ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการส่งสัญญานจะเป็นแบบอนาล็อกโดยใช้ Chip ประมวลผลที่มีสัญญานความถี่ต่ำและขยายขนาดแบนด์วิธให้สูงขึ้น ทำให้ภาพที่ออกมามีลักษณะของความละเอียดสูงเทียบเท่าระบบ Digital IP Camera และยังสามารถเดินสายได้ไกลสูงสุดถึง 500 เมตร ทำให้ระบบ HD TVI เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาพความละเอียดคมชัดสูงถึง ( 720p 1.3mp. / 1080p  2mp. ) เทียบเท่าระบบ IP Camera นั้น แต่ราคาถูกกว่า นอกจากนี้ระบบ HD TVI ยังช่วยตอบโจทย์ผู้ที่มีระบบกล้องวงจรปิดเดิมอยู่แล้ว และอยากจะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีโดยยังสามารถใช้สายสัญญานภาพเดิมได้ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากอีกด้วย

HD-CVI  (High Definition Composite Video Interface) ถือกำเนิดในปี 2012 โดย Dahua technology บริษัทยักษ์ใหญ่จากจีน  ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ของระบบกล้องวงจรปิด CCTV Analog  ที่ให้ภาพที่มีความคมชัดสูงในระดับ MagaPixel ตั้งแต่ 1080p (1920×1080) and 720p (1280×720) โดยระบบจะใช้สาย Coaxial เป็นตัวนำสัญญานภาพคลื่นความถี่ต่ำ จึงทำให้สามารถส่งสัญญานได้ไกลสูงสุดถึง 500 เมตร  นอกจากนี้กล้องวงจรปิด CCTV ระบบ HD-CVI ยังมีเทคโนโลยี Multi signals ที่สามารถนำสัญญาน ภาพ เสียง คอนโทรล ได้ในสาย Coaxial เพียงเส้นเดียว จึงช่วยลดขั้นตอนการติดตั้งและประหยัดงบประมาณในการติดตั้งได้อีกด้วย

AHD  (Analog High Definition)  เป็นระบบกล้องวงจรปิด CCTV Analog ที่ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี Y/C ของระบบภาพ TV, เทคโนโลยีการกรองสัญญาณ ,เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวนแบบสามมิติ (3D Noise)
ทำให้ภาพที่ได้มีความละเอียดสูง โดยระบบ AHD จะไม่มีการบีบอัดไฟล์ภาพ ดังนั้นการแสดงผลของภาพจึงเป็นแบบ Real-Time ไม่มีการหน่วงในการส่งสัญญาณ  และระบบ AHD นั้นยังสามารถส่งสัญญาณภาพผ่านสายเคเบิล Coaxial ได้ไกลถึง 500เมตร  และเมื่อเปรียบกับสัญญาณ CVBS (เป็นระบบการส่งสัญญานภาพแบบเดิม) ที่มีความละเอียดเท่ากันแต่การแสดงผลภาพของ AHD จะดีกว่า และจุดเด่นของระบบ AHD อีกอย่างก็คือเป็นการถอดรหัสสัญญานระบบเปิด  จึงทำให้สามารถนำกล้องระบบเดิม(TVL)มาใช้งานร่วมกันได้ ในส่วนของ Chip ประมวลผลเป็น Next Chip ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาชั้นนำจาก Korea ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการกล้องวงจรปิด ได้มีการพัฒนาและกระจายเทคโนโลยีไปยังผู้ผลิตกล้องวงจรปิดชั้นนำทั้งใน เกาหลี จีน และไต้หวัน  จึงทำให้กล้องวงจรปิดระบบ AHD เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้นกล้องวงจรปิดระบบ AHD จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ระบบเก่าอย่างแน่นอน

IP CAMERA คือ อะไร
IP Camera (Internet Protocol Camera) คือ กล้องวงจรปิดที่รวมเอา คุณสมบัติของ Web Server ไว้ในตัวกล้อง (คล้ายกับเป็นการนำเอาความสามารถบางส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์บรรจุลงไปในตัวกล้องวงจรปิด) เพื่อให้สามารถ ดูภาพสดบนระบบ internet หรือ ระบบเครือข่ายได้ โดยผู้ใช้งานสามารถ ดูภาพจากระยะไกลเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย และ เฝ้าระวัง ภายใน บ้าน สำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ ได้ IP Camera มีทั้งแบบใช้สาย (Wiring) และแบบไร้สาย (Wireless)

IP Camera ( internet protocal )คือกล้องวงจรปิดแบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล กล้อง IP Camera เป็นชนิดของกล้องวิดีโอดิจิตอลทั่วไปสำหรับการเฝ้าระวังมีความแตกต่างจาก กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบ Analog คือ กล้องแบบ IP Camera สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยให้ความละเอียดคมชัดมากกว่ากล้อง แบบ Analog ซึ่งความละเอียดมีตั้งแต่1-5 Megapixel

กล้อง IP CAMERA มี 2 ชนิดคือ
กล้อง IP Camera ส่วนกลางซึ่งต้องมีส่วนกลาง Network Video Recorder (NVR) ที่จะจัดการกับการบันทึกวิดีโอและการจัดการการเตือนภัย รวมไปถึงการตั้งค่าการทำงานต่างๆ
กล้อง IP กระจายอำนาจซึ่งไม่จำเป็นต้องมีส่วนกลางNetwork Video Recorder(NVR) เป็นกล้องที่มีฟังก์ชั่นการบันทึกในตัวจึงสามารถบันทึกโดยตรงไปยังสื่อจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานเช่นการ์ด SD, NAS (เครือข่ายเก็บข้อมูลที่แนบมา) หรือ PC / เซิร์ฟเวอร์

 

ความเหมาะสมในการใช้งานกล้องอินฟาเรด ลักษณะเด่นกล้องชนิดอินฟาเรด คือ เป็นกล้องที่มี LED ในตัวทำหน้าที่เปล่งแสง นำทางเพื่อเพิ่มแสง ในระยะทางมองของกล้อง โดยแสงอินฟาเรดจะพุ่งไปในระยะที่ถูกกำหนดจากนั้นแสงจะตกกระทบวัตถุแล้ว เกิดการสะท้อนกลับมายังหน้ากล้อง เนื่องจาก LED เป็นสีแดงผลภาพที่ได้จึงเป็นสีขาวดำ แต่ในสภาวะที่แสง เพียงพอกล้องจะมีภาพออกเป็นสีธรรมชาติปกติ จึงเป็นเหตุให้กล้องชนิดนี้สามารถมองได้ทั้งกลางวัน และ กลางคืนในสถานที่มืดสนิทได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยไม่จำเป็นต้องใส่ชุดป้องน้ำ ฝุ่นเพิ่มเติม หรือที่เรียกกันว่า Housing ชุดอินฟาเรดสามารถมองเห็นภาพได้ตั้งแต่ระยะ 10 - 50 เมตร มีให้ เลือกใช้ทั้งระบบแสงกระจาย และแสงยิงไกล หากติดตั้งนอกอาคาร มีรุ่นที่มีพัดลมภายในเพื่อ การระบาย ความร้อนได้ มีรุ่นที่สามารถปรับเลนซ์ได้ ความละเอียดภาพสูง และใช้ระบบไฟฟ้าแบบ 12V กระแสตรง หรือ เป็นแบบไฟ 220V กระแสสลับ การติดตั้งควรติดตั้งลักษณะที่เหมาะสำหรับ ในจุดที่ทึบแสง ไม่มีแสง หรือแสง เข้าไม่ถึง หรือมุมภาพที่แสงน้อยในบางเวลา ทั้งภายนอกหรือภายในก็ได้ อาทิเช่น สนาม แนวถนน แนว ก าแพงภายในโรงงาน โรงรถ ลานจอดรถ ประตูเข้า ออกโรงงาน ตามชั้นหอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด หรือ บ้านเรือน ที่พักอาศัย บริษัท ห้างร้านที่ต้องการมองในที่มืดสนิทเพื่อการตรวจสอบหรือจับภาพ ฯลฯ