HIKVSION 2 MP

Tel..090-5571049 , 090-4095018 // ไพรัช

 

กล้องวงจรปิด Hikvision ความปลอดภัยขั้นสูง สังคมเมืองที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ติดตั้งกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดมีความสำคัญอย่างมากในการดูแลปกป้องทรัพย์สิน ดูแลปกป้องคนที่คุณรัก และที่อยู่อาศัย กล้องวงจรปิด Hikvision กล้องที่ให้ภาพคมชัด แบรนด์ชั้นนำระดับโลก กล้องวงจรปิดที่คุณต้องเลือกใช้ เพราะเป็นกล้องคุณภาพสูง มาตรฐาน UL จากสหรัฐอเมริกา กล้องคุณภาพดีมาก ภาพคมชัดดูออนไลน์ผ่านมือถือ
Homesat-hd.com จำหน่ายติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ติดดั้งกล้องวงจรปิด Hikvision ให้บริการติดตั้งวางระบบกล้องวงจรปิดโรงงานอุตสาหกรรม, คอนโด, โรงแรม, รีสอร์ท ทางบริษัทมีทีมช่างติดตั้งมากประสบการณ์ ใว้คอยบริการติดตั้งให้กับลูกค้า ด้วยราคาโปรโมชั่น 

 

 

 

 กล้องวงจรปิด HIKVISION, DS-2CE16D0T-ITF, กล้องวงจรปิดชุด 4 ตัว  กล้องวงจรปิด HIKVISION, DS-2CE16D0T-ITF, กล้องวงจรปิดชุด 8 ตัว
กล้องวงจรปิด HIKVISION, DS-2CE10DF3T-FS, กล้องวงจรปิดภาพสี 24 ชั่วโมง, กล้องวงจรปิดราคา กล้องวงจรปิด HIKVISION, DS-2CE10DF3T-FS, กล้องวงจรปิดภาพสี 24 ชั่วโมง, กล้องวงจรปิดราคา
กล้องวงจรปิด HIKVISION, DS-2CE10DF3T-FS, กล้องวงจรปิดภาพสี 24 ชั่วโมง, กล้องวงจรปิดราคา กล้องวงจรปิด HIKVISION, DS-2CE10DF3T-FS, กล้องวงจรปิดภาพสี 24 ชั่วโมง, กล้องวงจรปิดราคา

 

 

 

DS-2CE16D0T-ITF, กล้องวงจรปิด, กล้องวงจรปิดราคาถูก กล้องวงจรปิดบันทึกเสียง, DS-2CE10DF3T-FS

DS-2CE16D0T-ITF, กล้องวงจรปิดราคาถูก, กล้องวงจรปิด hikvision

DS-2CE16D0T-LFS, กล้องวงจรปิดราคา, กล้องวงจรปิดชุด 4 ตัว

DS-2CE10DF3T-FS, กล้องวงจรปิด hikvision, กล้องวงจรปิดบันทึกเสียง

 

 

Tel..090-5571049 , 090-4095018 // ไพรัช