กล้องวงจรปิด hilook เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพและบันทึกเสียงได้ ราคาพร้อมติดตั้ง