กล้องวงจรปิดต้าหัว บันทึกภาพและบันทึกเสียง บันทึกภาพสี 24 ชั่วโมง ราคาพร้อมติดตั้ง